Inspiraation lähteenä toimivat aistihavainnot, sisäinen- ja ulkoinen maailma, mielikuvitus, minuus ja emootiot